GDPR

 

 

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli plnohodnotně poskytnout veškerá práva a výhody související s návštěvou našeho sportovního centra, je nutné udělení Vašeho výslovného souhlasu se zpracováváním a uchováváním Osobních údajů v průběhu procesu registrace. Primárně jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo také „Nařízení“) jste informováni, že v souvislosti s využíváním služeb Studia CERE provozované společností Studio CERE s.r.o., V Sedlci 229, 160 00 Praha 6, IČ:08539529 (dále jen "Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPS“) zpracovávat zejména Vaše jméno, příjmení, e-mail či telefon („Osobní údaje“). 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasíte, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo také „Nařízení“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Správce získal, zpracoval a uchovával zejména Vaše:

1.     jméno, příjmení, e-mail, telefon (povinné údaje) a datum narození (dobrovolné)

za účelem splnění smlouvy mezi uživatelem Studia a provozovatelem Studia CERE, kontaktování uživatele o jeho rezervacích, o změnách instruktorů a lekcí.

Udělení souhlasu o zasílání newslettru je dobrovolné. Klient může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na studio@cere.cz.

2.     fotografie, videa, zvukové záznamy

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)

Jste srozuměn/srozuměna se svým právem: 

· mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)

· požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)

· na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 

· na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

· na přenositelnost údajů k jinému subjektu v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

· kdykoli odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

· kdykoli se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,

· 

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)